• Beroepsgericht cv
  Volgens de gedragscode moet u aan cliënten en opdrachtgevers een cv kunnen aanbieden. Het cv geeft een beeld van uw professionele achtergrond. Maak een cv waarin alle informatie die betrekking heeft op uw vak als CBB’er expliciet wordt beschreven. Wat moet er in uw beroepsgericht cv staan:

  Uw persoonlijke gegevens
  • In ieder geval uw naam en geboortedatum.

  Gegevens over uw loopbaan
  Geef anti chronologisch een overzicht van uw loopbaan. De laatste functie eerst. Vermeld van elke loopbaanstap:
  • de functie,
  • de periode van het uitvoeren van die functie,
  • een omschrijving van de functie,
  • aanvullende informatie over toegepaste methodiek.
  Kennisontwikkeling
  Van de gevolgde opleidingen vermeldt u de periode (jaartallen), de opleiding en het opleidingsinstituut. Geef aan of u een diploma of een certificaat hebt behaald. Vermeld bij vakgerichte opleidingen, cursussen en workshops hoeveel studiedagen of studie-uren de opleiding betrof, inclusief zelfstudie en huiswerk. Vermeld voor zover relevant ook gedetailleerde informatie zoals de docent, de specifieke vakken of geleerde methodes. In geval van zelfstudie geeft u een overzicht van bestudeerde vakliteratuur.
  Kennis van methodieken
  Geef aan in een overzicht:
  • Van welke methodieken u algemene of globale kennis beschikt.
  • Welke methodieken u toepast of kunt toepassen.
  • Hoe u de kennis hebt verworven.
  • Hoe u marktkennis hebt gekregen en hoe u uzelf up-to-date houdt.
  Overige informatie
  Vermeld relevante lidmaatschappen, certificeringen en bestuurlijke functies.

CBB Certified Business Banker ®