• Business Banking
  Een Certified Business Banker (CBB) is een aantoonbare adviseur of coach geregistreerd als deskundig professional. Een Certified Adviseur of Coach voor de zakelijke financiële dienstverlening bezit de benodigde vakkennis, beheert de belangen van de klant als zijn of haar eigen belangen en is een goed onderhandelaar. Wanneer een adviseur staat ingeschreven in het register mag hij of zij zich CBB’er noemen.
  Kwaliteiten CBB’er
  Een CBB’er denkt vanuit een scenario naar een strategisch plan en handelt daarnaar. Een CBB’er is een financieel zakelijk adviseur met:
  • een bewezen opleiding.
  • voldoende ervaring.
  • de juiste competenties.
  CBB is een onafhankelijk streng getoetst merk waar een opdrachtgever op mag vertrouwen. De competenties van een CBB’er staan beschreven in het toetsingskader.

CBB Certified Business Banker ®