• Hoe komt u aan een CBB-certificaat?
  Voor toelating tot het CBB-register gelden de volgende eisen:
  • Voldoen aan het beroepsprofiel aantoonbare kwaliteiten.
  • Het bezitten van een beroepsgericht cv. Deze wordt door de Stichting DSI getoetst
  • Het afgeven van een toetsbare Eigen Verklaring
  • Minimaal twee jaar ervaring in zakelijke financiële dienstverlening
  • Opname in het integriteitsregister van de Stichting DSI
  • Behalen van het CBB-examen met een ruim voldoende bestaande uit de volgende onderdelen:
   • Toelatingstoets
   • Aanleveren van vier geanonimiseerde adviesrapporten
   • Mondelinge verdediging van één van de vier adviesrapporten
   • Volgen van workshop integriteit/ethiek
   • Verzorgen van een pitch
  • De CBB-er valt onder de regels van het DSI Tuchtcollege en de DSI Commissie van Beroep
  U krijgt een CBB-certificaat wanneer u op alle onderdelen een ruime voldoende haalt.
  Wat als u het examen niet haalt?
  U wordt tijdens het toetsingsproces volledig gescand op uw kwaliteiten. Bij een onvoldoende beoordeling voor inschrijving in het CBB-register krijgt u altijd een studieadvies. Met dit advies weet u welke competenties of kennis u moet ontwikkelen om bij een volgende toetsing een voldoende te halen. U mag elk onderdeel twee keer herkansen. U kunt ook kiezen voor de examentraining zodat u aan één kans genoeg heeft. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op, zodat wij u een advies op maat kunnen geven.
  Geldigheidsduur certificaat
  Bent u geslaagd voor het CBB-examen dan ontvangt u een CBB-certificaat. U mag zich met recht een CBB’er noemen en het logo voeren. U wordt ingeschreven in het CBB-register voor drie jaar. Wilt u uw inschrijving behouden dan moet u in de periode van inschrijving PE-punten verzamelen. PE staat voor Permanente Educatie.

CBB Certified Business Banker ®