• Examen
  Toelatingstoets
  Uw bestaande kennis wordt geëxamineerd met een toets bestaande uit 60 meerkeuze vragen. U hebt 4 keuzes. De 60 vragen moet u beantwoorden binnen anderhalf uur en u moet hier minimaal 80% van goed hebben. Pas dan kunt u zich inschrijven voor de vaardigheidstest.

  Kredietadvies

  Als u een ruim voldoende heeft behaald bij de schriftelijke vragen dan wordt u verzocht een viertal geanonimiseerde adviesrapporten aan de Stichting CBB te mailen. Deze vier rapporten worden door een examencommissie beoordeeld. Als deze van voldoende niveau worden geacht dan mag u zich inschrijven voor het mondelinge gedeelte. Eén van de door u ingeleverde adviesrapporten wordt als input gebruikt voor het mondelinge examen.
  Mondeling examen
  Eén van de vier adviesrapporten zal tijdens het mondelinge examen als input worden gebruikt. U wordt daarbij getoetst op:
  • uw vaardigheden in het voeren van een gesprek,
  • uw competenties,
  • integriteit.
  Geslaagd
  Een CBB-certificaat staat voor kwaliteit. Er wordt niet gemiddeld. U bent geslaagd als u voor elk onderdeel afzonderlijk een ruime voldoende hebt behaald. Bij elke onderdeel krijgt u drie kansen. Haalt u het niet in deze drie kansen dan is een examentraining verplicht. Bij de uitkomst van het examen krijgt u altijd een studieadvies.
  Examentraining
  Als u wilt dan kunt u voorafgaand aan het examen een examentraining volgen. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op, zodat wij u een advies op maat kunnen geven.

CBB Certified Business Banker ®