• Klachten
  U kunt bezwaar maken tegen de beoordeling die u heeft ontvangen.
  Procedure:
  1. U kunt geen bezwaar maken wanneer afwijzing een gevolg is van termijnoverschrijding door uzelf.
  2. U zendt uw bezwaar naar de voorzitter van de Raad van Toezicht uiterlijk vier weken na de verzenddatum van het afwijzingsbesluit.
  3. De commissievoorzitter heroverweegt op grond van het bezwaarschrift de afwijzing in samenspraak met de overige commissieleden.
  4. Uiterlijk 6 weken na verzenddatum van het bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk een bericht over de uitkomst van de heroverweging.
  5. Desgewenst licht één van de commissieleden het oordeel telefonisch toe.

CBB Certified Business Banker ®