• Stichting CBB
    Op 3 maart 2016 is de Stichting Examinering, Certificering en Registrering Certified Business Banker ofwel de Stichting CBB opgericht. Deze onafhankelijke stichting kent als doel het bevorderen en het in stand houden van de kwaliteit van de business banker (financieel professional) binnen de zakelijke financiële dienstverlening. Dit doet de stichting o.a. door het opmaken en afnemen van examens , het opstellen en het in stand houden van een gedragscode, het certificeren en het inrichten en bijhouden van een register voor de business banker. De Stichting kent een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit Rutger Holtzer (voorzitter), Robert Claassen en Christ Schippers. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Peter de Bruin, Monieke Linck en Aad Faasen. De stichting is gevestigd aan het Kennedyplein 200 5611 ZT te Eindhoven.

CBB Certified Business Banker ®