• Toetsbare Eigen Verklaring
  Om te onderzoeken of u voldoet aan het vastgestelde toetsingskader CBB vragen we u een registratieformulier in te vullen. Dit formulier is gericht op uw CV en een Eigen Verklaring naar waarheid. Om het certificaat CBB aan te vragen moet u aantoonbare kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast is het noodzakelijk om een diploma te bezitten van minimaal een erkende en relevante HBO-opleiding. Twijfelt u over de aansluiting van uw opleidingsniveau om een CBB-certificaat aan te vragen?  Of wilt u uw CBB-status opvragen? Neem dan contact met ons op.
  Rechtsgeldig
  De online ingevulde verklaring heeft rechtskracht, net als andere verklaringen of belastingopgaven dat hebben. De commissie controleert door middel van steekproeven of de aanvraag naar waarheid is ingevuld.
  Sanctie
  Het spreekt voor zich dat bij een valse verklaring uw vermelding uit het register wordt geschrapt en dat u geen recht meer hebt om de titel CBB’er te voeren of het logo te gebruiken.
  Extra controle
  Zorg ervoor dat u alle vragen beantwoordt voordat u op verzenden drukt. Na het verzenden wordt uw aanvraag beoordeeld en contact met u opgenomen. Let op! Aanvragen per post kunnen niet in behandeling worden genomen. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

CBB Certified Business Banker ®